Risk och säkerhet

Lång erfarenhet toppad med det senaste från utbildningen vid Lunds universitet.

Brandgruppen har erfarenhet och kompetens inom området riskhantering och hantering av brandfarlig vara.

Vi hjälper Er inom följande områden:

– Fysisk planering, t.ex. etablering intill farligt godsleder

– Farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

– Tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara

– Industriverksamhet

– Sevesoanläggningar

– Klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX-direktiven

Vi utför arbetet utifrån beställarens önskemål och samhällets krav på säkerhet.

Mansur Gavriel Bag Mansur Gavriel sac Mansur Gavriel Bag Mansur Gavriel Bag louis vuitton iPhone 6 skal Marc Jacobs Väska louis Vuitton iPhone 6 Case Marc Jacobs Väskor louis vuitton iPhone 6s skal Mansur Gavriel Sac Moschino Borse moschino iPhone 6s case louis vuitton iPhone 6 coque moschino cover iphone 6s